Connexion
Pas encore enregistré?
Mot de passe oublié ?
Langue Contact
Vu
4k

Výkrik prýštiaci z lásky k Cirkvi

Zneužívanie výučby náboženstva v Rakúsku. Učiteľ učí na svoj obraz,ale my sme stvorený na Boží obraz,je to deformovanie a cesta do zatratenia... Hlavne pre učiteľov....
  • 5.120x3.620
    Modlitba za blahorečenie JÁNA PAVLA II
    Modlitba za blahorečenie JÁNA PAVLA II. www.fara.sk/.../vyznania.php
Publique


johnfrax
Modlitba za blahorečenie Jána Pavla II.
Ó, Najsvätejšia Trojica, ďakujeme ti, že si dala Cirkvi milosť daru pápeža Jána Pavla II., ďakujeme ti za nežnosť tvojej otcovskej lásky, za slávu Kristovho kríža, za žiaru Ducha Svätého, ktorá cez neho prežaruje. [Plus]