Kaplnka Spasiteľa sveta Ježiša -Jesus Salvator mundi- modlitebné spoločenstvo
Norain     07/11/2010 02:23
Kliknite na program :
Kaplnka vysvätená †dňa10.12.2010
Program na pondelok - piatok :
-ráno o6,00hod.sa pozdravíme pozdravom :
Pochválený buď Ježiš Kristus ! -6,00 Ranná modlitba (5.žalm) www.breviar.sk/.../z5.htm (23.žalm)www.breviar.sk/.../z23.htm… [More]
    Beno likes this.         03/06/2015 14:47
Norain         28/11/2011 02:01
Požehnaný týždeň každému.Nech nás všetkých vedie Duch Svätý,nech nás oživuje a koná v nás svoje zmeny,nech nám dá smelosť a silu vykročiť k zmenám vo svojom živote k lepšiemu.zanechať všetko čo je hriech,čo nás oddeľuje od Boha.A aj keď sa nám to nie vždy podarí a padáme hriechmi podťatí a doráňaní - vieme,že nám z hĺbky svojho milosrdenstva Boh Otec odpustil vo svojom Synovi Ježišovi.Naša snaha je vyjadrením lásky k Bohu a Baránkovi Božiemu,vyjadrením vďaky,úcty a oslavy Všemohúceho Boha a … [More]
Norain         19/10/2011 16:38
Pane Ježišu požehnaj Faryho a zošli svojho Ducha Svätého,nech sa prejaví Tvoja moc a sláva, svetlo a milosrdenstvo,ktoré prišlo na svet skrze Tvoju vykupiteľskú smrť,zažeň svojou mocou Božím prstom všetky moci a mocnosti temnôt,skrze svoju Sv.Krv,ktorú si vylial za nás všetkých na Golgote vstúp do životnej situácie Faryho,ochráň ho.Matka Ježišova a naša Nebeská Matka,Nevesta Ducha Svätého prikry ho svojim plášťom,oroduj za jeho ochranu u Nebeského Otca,aby vypočul naše prosby pre zásluhy … [More]
olinka         15/10/2011 16:17
Fary,zahrnam ťa do modlitby a
žehnam ťa † v mene Otca i Syna i Ducha Sväteho....
Ježišu,zmiluj sa nad našim bratom,...
Ježišu,uzdrav našho brata....
Ježišu,zachran našeho brata... Ježišu,vyslobod našeho brata... Pane Ježišu,až ked ty vyslobodiš našeho brata až vtedy bude slobodny,... Pane Ježišu,očisti našeho brata svojou drahocenou krvou a zošli cely zbor anjelov na jeho zachranu...
[More]
fary         15/10/2011 15:38
Chvála Kristu!
Prosím moc o modlitbu: Nacházím se ve smrtelném nebezpečí... Prosím o vaši přímluvu...
olinka         28/06/2011 02:26
Pochvaleny bud Ježiš Kristus!!!
Priateľ môj, neexistuje žiadna určitá hranica viery, ktorú musíš dosiahnuť predtým, než ti Boh dá, o čo ho žiadaš. Viera nie magická formula, zaklínadlo, ktorým sa vyčaruje Božie požehnanie. Viera je je dôverné odpočívanie vo fakte, že Boh ti už dal veci, o ktoré ho prosíš! Nepotrebujeme väčšiu či menšiu vieru. Potrebujeme menej pochybností. „Jeho božská moc nám darovala všetko, čo treba pre život“ Jeho požehnanie je už pripravené, pretože veríš v Krista. Bez …
[More]
olinka         26/06/2011 04:01
Pochvaleny bud Ježiš Kristus !!!
Nedeľa, 26. júna
Meditácia na text - List Rimanom 6, 3 - 4. 8 - 11
Alebo neviete, že všetci, čo sme boli pokrstení v Kristovi Ježišovi, v jeho smrť sme boli pokrstení? Krstom sme teda s ním boli pochovaní v smrť, aby sme tak, ako bol Kristus vzkriesený z mŕtvych Otcovou slávou, aj my žili novým životom. Ale ak sme zomreli s Kristom, veríme, že s ním budeme aj žiť. Veď vieme, že Kristus vzkriesený z mŕtvych už neumiera, smrť nad ním už nepanuje. Lebo keď zomrel, … [More]
Norain         21/06/2011 00:01
Program na pondelok - piatok :
-ráno o6,00hod.sa pozdravíme pozdravom :
Pochválený buď Ježiš Kristus !
-6,00 Ranná modlitba
(5.žalm) www.breviar.sk/.../z5.htm (23.žalm)www.breviar.sk/.../z23.htm -6,05 Desiatok ruženca k Duchu Svätému -6,15 čítanie sv. písma podľa liturgického kalendára dokumenty.christ-net.sk/.../lc.php -6,30 on line adorácia www.savior.org www.youtube.com/watch -6,40 myšlienky,úvahy k čítaniu z dnešného Evanielja on line, (iniciované Duchom Svätým) -6,50 služba modlitby ,každ… [More]
Norain         11/06/2011 22:24
Príď Duchu Svätý !
Ponor ma do svojho svetla,zažiar mi v srdci,rozhor sa oheň Ducha Svätého,aby Tvoje svetlo zahnalo všetkú tmu z môjho srdca a mysle.
Príď Kristov pokoj a buď hosťom v srdci mojom.Buď stálym hosťom,ktorý sa u mňa dobre cíti a zostáva nastálo vo mne.
Príď Duchu Svätý,ktorý mi dávaš túžbu po Kristovi,po Panne Márii,neveste Tvojej,Kristovej matke a mojej Nebeskej matke.
Príď čo mi vlievaš túžbu po láske Nebeského Otca do môjho srdca,hriešnika a slabého človeka! Príď Posvätiteľ,…
[More]
olinka         25/04/2011 05:06
Pochvaleny bud Ježiš Kristus!!!
Nechaj Ježiša umyť ti nohy
Jn 13,8
„Peter mu povedal: "Nikdy mi nebudeš umývať nohy!" Ježiš mu odpovedal: "Ak ťa neumyjem, nebudeš mať podiel so mnou."“
Vieš si predstaviť, že Pán ti chce umývať nohy? Peter nevedel. Jeho šokovaná reakcia bola, „Nikdy mi nebudeš umývať nohy!“. Rovnako by sme asi reagovali aj my. Chcel by som, aby si si všimol, čo mu Pán odpovedal: „Ak ťa neumyjem, nebudeš mať podiel so mnou.“ Pán mu tým povedal, že Peter nedokáže kráčať s Ježišom … [More]
olinka         24/04/2011 04:02
Pochvaleny bud Ježiš Kristus!!!
Pan Ježiš Kristus vstal zmrtvych,...
" ALELUJA CHVAĽME BOHA,BOHA SVOJHO"

Vznešené otroctvo spravodlivosti, z ktorého niet úniku
Rim 6,18 „A teraz oslobodení od hriechu stali ste sa otrokmi spravodlivosti.“ (NASB) Ježiš je víťaz. Nestačili by celé knihy na to, aby sme popísali, čo pre nás urobil. Často v našej mysli vnímame hriech ako sloveso. Hrešiť, zhrešil som, hreším. No v Biblii je hriech v drvivom množstve citátov podstatné meno. „Boli ste mŕtvi v hriechoch“… [More]
Norain         10/04/2011 22:53
Požehnaný a pekný deń v Pánovi, každému úspešný týždeň k sláve Božej V mene Otca,Syna i Ducha Svätého.Amen.
Norain         10/04/2011 22:47
Chvála Ti a sláva Pane,ďakujeme za tvoje milosrdenstvo a lásku.Ďakujeme,že si nás nehodných hriešnikov skrze nášho veľkňaza Ježiša Krista,skrze Jeho obetovania sa za nás na Golgote prijal za Božie deti.Chvála Ti a sláva Pane,že nedopustíš na tých čo sú zapísaní v knihe večného života krvou Ježiša Krista,že si ich Dobrým Pastierom a pasieš,vedieš ich už na tomto svete,ako i vo večnosti vo svojej nebeskej sláve.Veď nás Pane,posilňuj v láske k nášmu Spasiteľovi,Trojjedinému Bohu v Duchu Svätom v … [More]
olinka         08/04/2011 03:08
O Bohu zmýšľajte s vierou,
o blížnom s láskou,
o sebe s hlbokou pokorou.
O Bohu rozprávajte s úctou,
o blížnom, ako by ste chceli, aby sa hovorilo o vás, o sebe hovorte pokorne alebo mlčte. don Bosco ***** Stále hovor čo cítiš... Pokiaľ by Boh na chvíľu zabudol, že som len bábkou a daroval mi ešte odrobinku života, využil by som ten čas najlepšie ako len dokážem. Pravdepodobne by som nepovedal všetko, nad čím premýšľam, ale určite by som si premyslel všetko, čo poviem. Hodnotil by som veci nie … [More]
olinka         08/04/2011 02:22
Pochvaleny bud Ježiš Kristus!!!
Piatok, 8.aprila


Meditácia,...
"Už aj pohľad na neho je nám na ťarchu" Poznáte niekoho, kto má taký usporiadaný život, že pri ňom nedokážete vydržať? Financie? V dokonalom poriadku. Deti? Všetko vynikajúci študenti so vzorným správaním. Výzor? Každý vlások na svojom mieste, ani gram navyše. Domácnosť? Vždy dokonale uprataná a vkusne vyzdobená. Každý kúsok "dokonalosti" iba zvýrazňuje vaše vlastné nedostatky a cítite sa neschopnejší. Videli, že sa s … [More]
Norain         07/04/2011 02:33
Prajem každému Bohom požehnaný krásny deň.
Norain         07/04/2011 02:29
Pane,som Tvojim zrniečkom prachu,najmenším na tejto Zemi,
čože som ja,že počuješ moje modlitby a prosby?
Zrniečko prachu,ktoré keď je v oku,tak slzy tečú.
Aj Tvoje oko plače Pane,keď zazrieš hriechy moje.
Zrniečkom najmenším na Tvojej dlani Pane, keď fúkneš Tvoj Svätý Duch ma zaveje tam,kam Tvoje vôľa chce. Zrniečkom prachu u Tvojej podnožky som Pane, už to je zázrak,že na mňa pamätáš a vypočuješ modlitby moje. Pane,som Tvojim zrniečkom prachu,najmenším na tejto Zemi a predsa si sa zohol ku … [More]
olinka         31/03/2011 03:10
†! Nech Božie požehnanie na každom z nas!!!!
Nechaj sa milovať Ním 4,10......
„Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho Syna ako zmiernu obetu za naše hriechy.“
Akáže to definícia lásky!
Všetci poznáme a mnohokrát sme počuli kázne, kde nám hovoria, že musíme milovať Boha. Je to predsa prvé z desatora. Keď som kedysi počul takúto kázeň, odchádzal som deprimovaný, znechutený a frustrovaný. Celým svojim srdcom, celou svojou dušou a celou svojou … [More]
Norain         31/03/2011 02:02
Nech nás všetkých v tento deň požehnáva a naplní Božím Duchom na príhovor Nevesty Ducha Svätého Panny Márie Boh Otec,Syn i Duch Svätý.Amen.
Norain         31/03/2011 01:55
V dnešnom Evanjeliu nám Pán Ježiš medzi inými hovorí :
"Ale ak ja Božím prstom vyháňam zlých duchov, potom k vám prišlo Božie kráľovstvo." Ježiš dáva túto činnosť za znamenie príchodu Božieho kráľovstva.Hovoríme o vyháňaní zlých duchov Božím prstom to jest mocou Ducha Svätého,spomíname tu oblasť života ľudí,ktorú by človek najradšej poprel a má sklony tvrdiť,že zlý duch neexistuje a čert je len rozprávková bytosť,ktorá sa zvykne "obšmietať" okolo sv.Mikuláša raz do roka v decembri ,ale ináč … [More]