Catalina Rivas, Božia prozreteľnosť
Hortenzia     01/10/2012 12:45
Iný pohľad na smrť - Svedectvo Cataliny Rivas o sviatosti zmierenia a pomazaní chorých
Smrť nepredstavuje koniec života. Je to skôr narodenie sa pre večný život. Ale človek sa smrti vzpiera a bráni sa jej. V mnohých prípadoch ju odmieta, a tak … [Plus]