Pieczęć Boga Żywego - modlitwa ochrony otrzymana od Boga Ojca
luk1407     10/11/2012 03:40
"Obiecuję wam, że prześladowanie będzie krótkie, i że będziecie chronieni. Ponieważ pozostawię teraz Pieczęć Mojej Miłości i Ochrony. Z nią ujdziecie uwadze tych, któr
zy spowodują trudności w waszych krajach. Moja Pieczęć jest Moją obietnicą Ocalen… [More]
luk1407         10/11/2012 04:10
tutaj masz oryginał po angielsku:
O My God, My Loving Father, I accept with love and gratitude Your Divine Seal of Protection Your Divinity encompasses my body and soul for eternity. I bow in humble thanksgiving and offer my deep love and loyalty to You my Beloved Father. I beg You to protect me and my loved ones with this special Seal and I pledge my life to Your service forever and ever. I love You Dear Father. I console You in these times Dear Father. I offer You the Body, Blood, Soul and … [More]
krzysztof kaznowski         10/11/2012 03:49
amen