21 rokov apoštolátu pod ochranou Panny Márie / Mons. Philip J. Reilly
ľubica  08/01/2011 20:36
Prednáška odznela 7. októbra 2010 na V. Celosvetovom modlitbovom kongrese za život v Ríme. Uvádzame jej skrátenú podobu.
Výber a preklad: Eva Čeřovská.
Jazyková spolupráca: Anna Floriánová.
Medzititulky a zvýraznenia: redakcia.

Autor : Fórum života Dátum : 16. 12. 2010… [More]
4 more postings from ľubica