21 rokov apoštolátu pod ochranou Panny Márie / Mons. Philip J. Reilly
ľubica     08/01/2011 20:36
Prednáška odznela 7. októbra 2010 na V. Celosvetovom modlitbovom kongrese za život v Ríme. Uvádzame jej skrátenú podobu.
Výber a preklad: Eva Čeřovská.
Jazyková spolupráca: Anna Floriánová.
Medzititulky a zvýraznenia: redakcia.

Autor : Fórum života … [More]
Similar media
07:15 Naplněná proroctví
1,075 clicks     0 Postings