Lk 14, 17
Leo3340     22/03/2011 16:55
„Blahoslavený, kto bude jesť chlieb v Božom kráľovstve."
Tu pán povedal sluhovi: »Vyjdi na cesty a k ohradám a donúť vojsť všetkých, aby sa mi naplnil dom. Lebo hovorím vám, že ani jeden z tamtých mužov, čo boli pozvaní, neokúsi moju večeru.«"
(Lk …
[More]
05:55
Ecce lignum crucis
3,842 clicks     0 Postings
02:37
The Angel of Biscay
4,643 clicks     0 Postings
05:12
It Was Good
3,164 clicks     0 Postings
07:38
Sequentia - Lauda Sion Salvatorem
3,695 clicks     0 Postings
06:35 Imprisonment for Sedevacantism (2)
15,081 clicks     0 Postings