Lk 14, 17
Leo3340  22/03/2011 16:55
„Blahoslavený, kto bude jesť chlieb v Božom kráľovstve."
Tu pán povedal sluhovi: »Vyjdi na cesty a k ohradám a donúť vojsť všetkých, aby sa mi naplnil dom. Lebo hovorím vám, že ani jeden z tamtých mužov, čo boli pozvaní, neokúsi moju večeru.«"
(Lk …
[More]
Similar media
16:00 Saint François de Sales
6,710 clicks 18 Postings