DSK le Bankster fornicateur (novembre 2008) - LLP
Tonino     16.5.2011 10:03
Tonino         16.5.2011 12:37
Abbé Paladino + Refus du Christ-Roi
Abbé Paladino + Refus du Christ-Roi
Mgr Lefebvre-Messe pour la fête du Christ Roi
Mgr Lefebvre-Messe pour la fête du Christ Roi [Mehr]