NOVÁ EVANJELIZÁCIA...
ľubica     04/06/2011 14:20
www.kbs.sk
Biskupská synoda
Lineamenta - Nová evanjelizácia na odovzdávanie kresťanskej viery
Prinášam prehľad jednotlivých kapitol:
Predslov „Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať …
[More]
ľubica         04/06/2011 14:35
V posledných desaťročiach sa hovorilo tiež o naliehavosti novej evanjelizácie. Vychádzajúc z chápania evanjelizácie ako bežného horizontu činnosti Cirkvi, a tiež ako ohlasovania evanjelia ad gentes – ktoré si vyžaduje formáciu miestnych spoločenstiev, miestnych cirkví v misijných krajinách prvej evanjelizácie – sa nová evanjelizácia orientuje predovšetkým na tých, ktorí sa v krajinách s dávnou kresťanskou tradíciou vzdialili od Cirkvi.
Žiaľ, tento fenomén sa vyskytuje aj v takých krajinách, … [More]