Language Contact
 • 1
  2
 • 3
  4
 • 5
  6
 • 7
  8
 • 9
  10
 • 11
  12
 • 13
  14
 • 15
  16
 • 17
  18
 • 19
  20
 • 21
  22
 • 23
  24
 • 25
  26
 • 27
  28
 • 29
  30
 • 31
  32
 • 33
  34
 • 35
  36
 • 37
  38
 • 39
  40
 • 41
  42
 • 43
  44
 • 45
  46
 • 47
clicks
3.6k
 • NOVÁ EVANJELIZÁCIA...

  www.kbs.sk Biskupská synoda Lineamenta - Nová evanjelizácia na odovzdávanie kresťanskej viery Prinášam prehľad jednotlivých kapitol: Predslov „Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať … [More]
 • NOVÁ EVANJELIZÁCIA...

  www.kbs.sk Biskupská synoda Lineamenta - Nová evanjelizácia na odovzdávanie kresťanskej viery Prinášam prehľad jednotlivých kapitol: Predslov „Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať … [More]


ľubica
V posledných desaťročiach sa hovorilo tiež o naliehavosti novej evanjelizácie. Vychádzajúc z chápania evanjelizácie ako bežného horizontu činnosti Cirkvi, a tiež ako ohlasovania evanjelia ad gentes – ktoré si vyžaduje formáciu miestnych spoločenstiev, miestnych cirkví v misijných krajinách prvej evanjelizácie – sa nová evanjelizácia orientuje predovšetkým na tých, ktorí sa v krajinách s dávnou kresťanskou tradíciou vzdialili od Cirkvi.
Žiaľ, tento fenomén sa vyskytuje aj v takých krajinách, … [More]

ľubica

Piotr RUBIK - Santo Subito v Bratislave 12. jún 2011

@Jozef77 k vašim slovám:..."Ta slova "co by působylo dojmem" nám ukazují, že dnes už nemáme zvěstovat evangelium jako v dobách první církve. Pokud … [More]