David Wilkerson, Slovensko 2003, č.5
michal144     08/06/2011 17:53
David Wilkerson (1931 - 2011) bol Božím mužom. Nič nerobil pre svoj prospech, ale všetkým chcel osláviť Ježišovo meno. Počúval Ducha Svätého, veľa sa modlil, preto dokázal prorokovať.
V roku 2003 navštívil Slovensko spolu so svojim synom Garym Wilke… [Plus]
    johnfrax made a reference: Proroctvo.     24/11/2011 15:47
Contributions similaires
07:32 Volanie ku zlomenosti - David Wilkerson
22.127 Vu     8 Commentaires