IMMACULATA, ik ben Uw kind ( Gij Lelie Reine)
FrDominic     30/06/2011 00:08
Met Koor Orgel Klokkenspel
Immaculata Gij leliereine
Van eeuwige reinheid beminlijke Bruid.
Wil mij met lichaam en ziel aan U wijden,
U kies ik heden tot Moeder mij uit. Reinste, o Reinste der mensen bemind. Immaculata, bescherm Uw kind. (bis) Moede… [More]
Similar media
55:50 Don's News and Comments
39,785 clicks     3 Postings
07:43 [Pt. 2] Gregoriana Missa de Angelis
12,047 clicks     0 Postings