robbi     05/07/2011 09:47
Prednáška na tému Charizmy a kresťanský život