sv. Katarína Sienská - z gen. audiencie Benedikta XVI.
robbi     31/07/2011 11:47
časť z katechézy sv. otca Benedikta XVI. o sv. K. Sienskej prednesenej na generálnej audiencii