Language Contact
clicks
3.1k

sv. Katarína Sienská - z gen. audiencie Benedikta XVI.

časť z katechézy sv. otca Benedikta XVI. o sv. K. Sienskej prednesenej na generálnej audiencii