Language Contact
clicks
2.5k

Pokial máme čas,bratia,čiňme dobro.Františkáni pozývajú :-)

www.youtube.com/.../CFSanDamiano Pokial máme čas,bratia,čiňme dobro.Františkáni pozývajú :-)

robbi
Podľa slov Pátra PIA sme vlastne povinný robiť každé dobro, ktorého sme schopní. Ako často si to musíme pripomínať.