Pokial máme čas,bratia,čiňme dobro.Františkáni pozývajú :-)
johnfrax     07/10/2011 08:30
www.youtube.com/.../CFSanDamiano
Pokial máme čas,bratia,čiňme dobro.Františkáni pozývajú :-)
robbi         07/10/2011 16:02
Podľa slov Pátra PIA sme vlastne povinný robiť každé dobro, ktorého sme schopní. Ako často si to musíme pripomínať.
05:19 JESUS is GOD!
9,601 clicks     6 Postings