Zjavenie Čiernej Panny Márie 10/2011
skmaria     08/10/2011 18:37
Zjavenie Čiernej Panny Márie 10/2011
ANIDANI         05/11/2011 17:48
Oroduj i za paní Robbi, která v tebe nevěří!
ANIDANI         05/11/2011 17:47
Černá Panno Maria, oroduj za nás!
Similar media
11:50 Kážu. Zlo, víra a Duch svatý
706 clicks     0 Postings
10:44 Mniši vyhnaní ze Sázavy
762 clicks     0 Postings