Language Contact
clicks
1k

7.Z knihy Benedikta XVI."Svetlo sveta"

www.oecumene.radiovaticana.org/.../index.asp Zhrnutie najnovšej knihySvätého OtcaSvetlo sveta,ktorá obsahuje rozhovor nemeckého novinára Petra Seewalda so Svätým Otcom na aktuálne otázky dneška. [More]