Prejav sv. Otca Benedikta XVI. na stretnutí v Assisi
robbi     27/10/2011 09:26
Setkání Sv. otce s delegacemi světových náboženství z Baziliky Panny Marie Andělské v Assisi
TULÁK         31/10/2011 16:45
Modlitby zdá se vyslyšeny nebyly
www.novinky.cz/.../248972-svet-se-vrha-do-novych-zbrojnich-zavodu-jaderne-mocnosti-utraceji-biliony.html
Proč?Nebyly směřovány Trojjedinnému Bohu Otci,Synu a Svatému Duchu.Jen ten je dárcem skutečného míru a pokoje!
TULÁK         29/10/2011 10:28
Jeremjiáš 17
9„Nejúskočnější ze všeho je srdce a nevyléčitelné. Kdopak je zná?
10Já Hospodin zpytuji srdce a zkoumám ledví, já každému splatím podle jeho cesty, podle ovoce jeho skutků.“
Nejen srdcem se má křesťan řídit.Kolik jich bylo a bylo oklamáno.Srdcem jsem se řídila i tady a jak to často dopadlo!Kolik hlupaček se zklame a poslouchá svoje srdce a nedá na rady střízlivých a jak to dopadá?Rozvodem.Kolik naivních uvěří na hezká slova politiků?Nene Gábi,srdce si musí s rozumem podat ruce.… [More]
Gábi         29/10/2011 10:13
Nevím, kdo Ti Lenko brnká na city.Ohledně knihy je to myšleno úplně jinak.Nutno si přečíst o čem má být.Nesouvisí s tématem míru ve světě, ale s vnitřním uzdravením.Vložila jsem protože mne opravdu zaujala a chci si ji koupit.Ohledně srdce se mi líbí a mám to v písmu podtrženo.
Dej na radu vlastního srdce, nad něž nemáš nic spolehlivějšího.Lidské nitro, může sice mnohdy zpozorovat víc než sedm strážců, kteří sedí na vysoké věži, ale především pros Nejvyššího, aby řídil tvou cestu v pravdě.… [More]
TULÁK         29/10/2011 09:30
Jen čtěte jen to,co vám lechtá uši.Zjevení Janovo na vás holoubkové,ale to se vám nelíbí,což?Ještě tak,když Jan oslovoval v evangeliu křesťany :děťátka moje.Ale Duch Svatý to byl,že donutil Církev sestavit Písmo Svaté,tak jak má být!Být to na vás,byla by z Písma Svatého brožurka hodna tak s ní podepřít rozviklaný stůl!!!
TULÁK         29/10/2011 09:19
Nejlépe se vychovávají sousedovic děti.Tož ať si nejdřív každý zamete před svým prahem.A pak nebude třeba takových setkání.Ona nejsou třeba ani dnes,protože jsou k ničemu.Jedna válka za druhou a násilí na každém kroku.Nemají co dělat,tak ať se schází.Výchova hlavu nikomu nedělá.Ještě ta sexuální.Jo,to je aktivity v tomto směru.Jak kazit mládež od mala a lámat v nich stud.To se vychovává panečku dneska ve školách.A pak učte dítě,že smilstvo je hřích a půjdeš!
Mám srdce v pořádku Gábi… [More]
Gábi         29/10/2011 09:12
Gábi         29/10/2011 08:54
Zaujala mne myšlenka Matky Terezy.Myslím, že ten problém vystihla úplně nejlépe.
Láska začíná doma, láska žije v domovech, a proto je dnes ve světě tolik utrpení a tolik chybí štěstí....
Každý dnes vypadá hrozně uspěchaný, ustaraný kvůli lepšímu blahobytu a lepšímu bohatství a tak dále, takže děti mají velmi málo času pro své rodiče.Rodiče mají velmi málo času na sebe navzájem, a tak doma se začíná ničit světový mír. Matka Tereza
Ten, kdo chce upozorňovat na pokoj a mír ve světě, tak sám musí … [More]
TULÁK         29/10/2011 04:36
Ale budou mírotvorci nejspíš zklamáni.Jistě čekali mnohem víc na tomto setkání.I tak si myslím,že je to o ničem.Přijdou,odejdou a lidi se mezi sebou budou řezat dál.To je vidět i zde.Nakonec i nekatolíci plísní katolíky,aby byli více katolíkama.Co je to za žerty toto?Kuřátko poučuje slepici.Smutné.
svetlospasy         28/10/2011 06:37
Zino, neudávejte druhé na sociálkách a nevyhrožujte druhým ani je nepomlouvejte. Buďte křesťanka. A buďte i katolička. Toho ale nedosáhnete nenávistí k papeži. Tím,že ho pomlouváte a ostouzíte jak jen dovedete, se odsuzujete před Bohem. Papež Benedikt je čistý člověk.
svetlospasy         28/10/2011 06:11
TULÁK
děkuji za slova svatého Františka.Je vidět, že i on prorokoval o budoucnosti církve. Měl na srdci zachování a i prohlubování čistoty a zbožnosti v řádech a doufal,že i v kléru.U papežů dřívějších staletí byly patrny různé sklony k pohoršování,proto prorokoval i sv.František o nebezpečí znečištění církve hříchem, např.chamtivosti nebo smilstva.
TULÁK         28/10/2011 06:04
Poté, co (František) krátce před smrtí shromáždil bratry, varoval je před
budoucími nesnázemi a útrapami následujícími slovy:
„Konejte náležitě, bratři, buďte pevní a doufejte v Pána. Blíží se velké časy
nesnází a útrap, v nichž se rozmohou nepořádky a nebezpečí světského i duchovního
rázu, láska mnohých ochladne a špatnost zlých překročí veškerou míru. Moc démonů bude víc než kdy jindy puštěna z řetězu a neposkvrněná čistota našeho i ostatních řádů se natolik poruší, že jen nemnozí z křesťanů … [More]
robbi         27/10/2011 16:37
No, veď to stretnutie je práve nato,aby neumierali. Neviem, čo je také úžasné natom, čo povedal jamajl nového okrem kritiky.
Trochu pozitívneho myslenia by nezaškodilo.
Marki         27/10/2011 16:31
Jamajl skvělý komentář
jamajl         27/10/2011 15:39
No nevim některé vaše tady názory sou dobré,ale ten projev je tam spíše pro ty starce.
Ale zdá se mi že se chovaj jako nějaké spící panny.
Jen jestli si to vemou k srdci a poví to těm svým ovečkám, aby skončili ty své bojůvky.
Při kterých však umírají desítky lidí.
robbi         27/10/2011 14:30
Marki, B.XVI. odhaľuje príčinu zla, ktoré sa zahaľuje pod rúšku dobra ako náboženstva a v mene toho, aby bolo ospravedlnené zlo, ktoré má potom voľné pole pôsobenia.
Vlastne netreba zabudnúť, že lavína začína padnutím prvej vločky. Týmto príhovorom odhaľuje zbrane zla a tým nám vnáša svetlo do nevedomosti, ktorá spôsobí, že sa ľahko môžeme pomýliť.
Veľmi dôležitý sumit, ktorý odsúva nepokoj akéhokoľvek druhu, vyzýva k modlitbe za mier a pokoj, čím násilie je zatlačené do úzadia.
svetlospasy         27/10/2011 14:23
username
Válka je trest za hřích, i občanská válka.
TULÁK         27/10/2011 13:04
A když vás někdo nepřijme a nebude chtít slyšet vaše slova, vyjděte ven z toho domu nebo města a setřeste prach svých nohou!
svetlospasy         27/10/2011 12:53
Projev sám o sobě velmi pravdivý. V návaznosti na audienci - další video, je mimořádně hezký projev, z něhož vyjímám: "Buďme ovce mezi vlky a zvítězíme. Nestňme se nikdy vlky mezi vlky, protože budeme poraženi. Přijdeme totiž o ochranu Pastýře." Benedikt XVI.
TULÁK         27/10/2011 12:32
12A všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, zakusí pronásledování.
13Avšak se zlými lidmi a podvodníky to půjde stále k horšímu, neboť klamou jiné i sebe.
14Ty však setrvávej v tom, čemu ses naučil a o čem jsi přesvědčen. Víš, od koho ses tomu naučil.
15Od dětství znáš svatá Písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení, a to vírou v Krista Ježíše.
16Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, 17aby Boží člověk byl nálež… [More]
TULÁK         27/10/2011 12:25
14Nedejte se zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěřícími! Co má společného spravedlnost s nepravostí? A jaké spolužití světla s temnotou?
15Jaký souzvuk Krista s Beliálem? Jaký podíl věřícího s nevěřícím?
16Jaké spojení chrámu Božího s modlami? My jsme přece chrám Boha živého. Jak řekl Bůh: ‚Budu přebývat a procházet se mezi nimi, budu jejich Bohem a oni budou mým lidem.‘
17A proto ‚vyjděte z jejich středu a oddělte se‘, praví Hospodin a ‚ničeho nečistého se nedotýkejte, a já vás přijmu‘
Marki         27/10/2011 10:56
Robbi,nevíš v čem nás chtěl ujistit Benedikt ?"Katolická církev..