Z prejavu sv. Otca Benedikta XVI. na stretnutí v Assisi
robbi     27/10/2011 09:28
Setkání Sv. otce s delegacemi světových náboženství z Baziliky Panny Marie Andělské v Assisi
johnfrax         30/10/2011 17:12
Myrna Nazour
v ST 2-Orientácie.
www.stv.sk/.../orientacie
johnfrax         30/10/2011 17:03
Libor Halik         30/10/2011 16:48
Myslím , že je Benedikt XVI. dost lehkomyslný, když si myslí, že nás v blízké budoucnosti nečeká válka. Jeho vlastní bratr o něm napsal, že Benedikt XVI. nikdy po večeři nepracuje. To je dost divný postoj, když má na starosti celou Katolickou církev. To před Bohem neobhájí. Pastýř musí bdít, ne od mládí odpočívat od večeře až do rána.
ľubica         28/10/2011 07:06
V Assisi sa stretli zástupcovia náboženstiev z celého sveta
Mezináboženské setkání svolané Kristovým náměstkem Benediktem XVI.
::Príhovor Svätého Otca Benedikta XVI.::
PLNÉ ZNĚNÍ promluvy Benedikta XVI. jeZDE
::Záverečný pozdrav Svätého Otca Benedikta XVI. v Assisi:: PLNÉ ZNĚNÍ závěrečné promluvy Benedikta XVI. jeZDE V piatok 28. októbra dopoludnia Svätý Otec ešte raz prijme predstaviteľov delegácií jednotlivých náboženských vyznaní na zvláštnej audiencii v Klementinskej sále apoštolského … [More]
TULÁK         28/10/2011 06:04
Poté, co (František) krátce před smrtí shromáždil bratry, varoval je před
budoucími nesnázemi a útrapami následujícími slovy:
„Konejte náležitě, bratři, buďte pevní a doufejte v Pána. Blíží se velké časy
nesnází a útrap, v nichž se rozmohou nepořádky a nebezpečí světského i duchovního
rázu, láska mnohých ochladne a špatnost zlých překročí veškerou míru. Moc démonů bude víc než kdy jindy puštěna z řetězu a neposkvrněná čistota našeho i ostatních řádů se natolik poruší, že jen nemnozí z křesťanů … [More]
robbi         27/10/2011 16:35
Tulák, cením si tvoju snahu, ale to nie je presne k tejto téme.
TULÁK         27/10/2011 12:32
12A všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, zakusí pronásledování.
13Avšak se zlými lidmi a podvodníky to půjde stále k horšímu, neboť klamou jiné i sebe.
14Ty však setrvávej v tom, čemu ses naučil a o čem jsi přesvědčen. Víš, od koho ses tomu naučil.
15Od dětství znáš svatá Písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení, a to vírou v Krista Ježíše.
16Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, 17aby Boží člověk byl nálež… [More]
TULÁK         27/10/2011 12:26
14Nedejte se zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěřícími! Co má společného spravedlnost s nepravostí? A jaké spolužití světla s temnotou?
15Jaký souzvuk Krista s Beliálem? Jaký podíl věřícího s nevěřícím?
16Jaké spojení chrámu Božího s modlami? My jsme přece chrám Boha živého. Jak řekl Bůh: ‚Budu přebývat a procházet se mezi nimi, budu jejich Bohem a oni budou mým lidem.‘
17A proto ‚vyjděte z jejich středu a oddělte se‘, praví Hospodin a ‚ničeho nečistého se nedotýkejte, a já vás přijmu‘
johnfrax         27/10/2011 09:31
Ďakujem Robbi,nevidel som to a tak si to môžem pozrieť.
Similar media
05:55 Ecce lignum crucis
3,919 clicks     0 Postings
09:02 A Muppet Christmas Carol Part 8
8,083 clicks     0 Postings