Jezu Ufam Tobie !
MODLITWA     30/12/2011 19:34
"Każdą duszę bronię w godzinie śmierci, jako swej chwały, która odmawiać będzie tą koronkę albo przy konającym inni odmówią —jednak odpustu tego samego dostępują. Kiedy (205) przy konającym odmawiają tą koronką, uśmierza się gniew Boży, a … [Más]