RomanCandle     31/12/2011 10:20
Courageous in faith. [More]
RomanCandle         31/12/2011 10:32
“Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj!”
św. Paweł Apostoł
04:12 Accessibility enriches Faith Life
454 clicks     0 Postings