RomanCandle     31/12/2011 10:20
Courageous in faith. [More]
RomanCandle         31/12/2011 10:32
“Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj!”
św. Paweł Apostoł
05:54 O, Măicuţă Sfântă
759 clicks     0 Postings
06:41 Love
823 clicks     1 Postings