Dátum sviatku Nepoškvrnené počatie by mal byť opäť 9. december
Misko3     02/01/2012 05:19
Je to odborne-exegetický článok:
Gorazd A. Timkovič, OSBM, Dátum sviatku „Nepoškvrnené počatie“, Košice, 2009, 1-4 strán.
Článok objasňuje dôvod rozdielneho dátumu slávenia sviatku „Nepoškvrnené počatie“ v rímskokatolíckej Cirkvi a Východných Cirk… [More]