54:30 2013-11-06 kazanie ►ks.Piotr Natanek◄ BAH
31,940 clicks 0 Postings