Meditácie Ľubomíra Stančeka     09/02/2012 11:32
www.evanjelizacia.eu 21.3.2012 | Jn 5, 17-30 Ježiš povedal Židom: „Môj Otec pracuje doteraz, aj ja pracujem." Preto sa Židia ešte väčšmi usilovali zabiť ho, lebo nielenže porušoval sobotu, ale aj Boha nazýval svojím Otcom a robil sa rovným Bohu.
[More]
04:10 Salve, Crux Sancta
16.426 Vistos     0 Comentários