Meditácie Ľubomíra Stančeka     09/02/2012 11:32
www.evanjelizacia.eu 21.3.2012 | Jn 5, 17-30 Ježiš povedal Židom: „Môj Otec pracuje doteraz, aj ja pracujem." Preto sa Židia ešte väčšmi usilovali zabiť ho, lebo nielenže porušoval sobotu, ale aj Boha nazýval svojím Otcom a robil sa rovným Bohu.
[More]
Similar media
55:35 2015-05-14 kazanie ►ks.Piotr Natanek◄
3,192 clicks     0 Postings
06:07 Score "Merry Christmas"
7,618 clicks     0 Postings