Language Contact
  • 1
    2
clicks
574

Modlite sa, aby mohla byť odvrátená atómová vojna, ktorá by zahubila tretinu ľudstva

Modlite sa, aby mohla byť odvrátená atómová vojna, ktorá by zahubila tretinu ľudstva