Modlite sa, aby mohla byť odvrátená atómová vojna, ktorá by zahubila tretinu ľudstva
Václav Stanislav     09/02/2012 18:51
Modlite sa, aby mohla byť odvrátená atómová vojna, ktorá by zahubila tretinu ľudstva