Modlite sa, aby mohla byť odvrátená atómová vojna, ktorá by zahubila tretinu ľudstva
Václav Stanislav     09/02/2012 18:51
Modlite sa, aby mohla byť odvrátená atómová vojna, ktorá by zahubila tretinu ľudstva
02:42
Poitiers, France
2,863 clicks     0 Postings
02:10
The Monks of Mount Angel
8,361 clicks     0 Postings
01:31 Joke, the chicken too cool
9,685 clicks     0 Postings