Language Contact
  • 1
    2
clicks
399

Prídem v oblakoch, obklopený všetkými anjelmi a svätými v nebi

Prídem v oblakoch, obklopený všetkými anjelmi a svätými v nebi