Login
Not yet registered?
Forgotten your password?
Language Contact
  • 1
    2
clicks
513

Nenávisť voči tebe vzrastie; budú ti nahovárať, že toto dielo pochádza od satana

Nenávisť voči tebe vzrastie; budú ti nahovárať, že toto dielo pochádza od satana