Language Contact
  • 1
    2
clicks
349

Toľké lží, ktoré popierajú existenciu pekla, privedú kresťanov k pádu

Toľké lží, ktoré popierajú existenciu pekla, privedú kresťanov k pádu