Toľké lží, ktoré popierajú existenciu pekla, privedú kresťanov k pádu
Václav Stanislav  19/04/2012 17:39
Toľké lží, ktoré popierajú existenciu pekla, privedú kresťanov k pádu