Language Contact
  • 1
    2
  • 3
clicks
715

Budúci pápež môže byť zvolený členmi katolíckej Cirkvi, avšak bude Falošným prorokom

Budúci pápež môže byť zvolený členmi katolíckej Cirkvi, avšak bude Falošným prorokom


TULÁK

Samozvaní ukrajinskí biskupi majú neplatnú biskupskú vysviacku

A jiný kněz zase, že letos na konci roku se všichni obrátí, i poly a všichni rázem poznají Pána Ježíše. Budúci pápež môže byť zvolený … [More]