Language Contact
  • 1
    2
clicks
656

Moje posolstvá sú pre všetky náboženstvá a vierovyznania vrátane pre tých, ktorí neveria

Moje posolstvá sú pre všetky náboženstvá a vierovyznania vrátane pre tých, ktorí neveria