Language Contact
  • 1
    2
clicks
323

Nikdy neprofitujte nepoctivým spôsobom nad inými, ani v obchode, politike alebo v inej oblasti …

Nikdy neprofitujte nepoctivým spôsobom nad inými, ani v obchode, politike alebo v inej oblasti života