Nikdy neprofitujte nepoctivým spôsobom nad inými, ani v obchode, politike alebo v inej oblasti …
Václav Stanislav     25/04/2012 20:08
Nikdy neprofitujte nepoctivým spôsobom nad inými, ani v obchode, politike alebo v inej oblasti života