Language Contact
  • 1
    2
clicks
316

Dokonca aj tí, ktorí páchajú hrozné hriechy, sú milovaní Bohom Otcom

Dokonca aj tí, ktorí páchajú hrozné hriechy, sú milovaní Bohom Otcom