Proroctví Marie Julie Jahenny o Francii a světu
Libor Halik     22/05/2012 00:59
Kristus dopustí, aby satan téměř zničil Církev a křesťanství. Pak Církev oživí.
Libor Halik         08/10/2014 08:34
Z PROROCTVÍ PŘIJATÝCH MARIÍ JULIÍ JAHENNY (Matice cyrilometodějská, Matiční zpravodaj 1/2012 příloha č. 3) Velká část proroctví, která Marie Julie (1850-1941) přijala od Ježíše nebo od jeho Matky, se týká Francie: „Francie, která v dávných dobách byla tak krásná, ztratí svou slávu a svou důstojnost. Vtrhnou do ní cizí národy bez srdce a bez slitování. Budou trýznit její syny. (...)
Dříve než nastane království zmrtvýchvstání a pokoje, je třeba, aby Satan vládl jako svrchovaný vládce. Všec… [Plus]
pařez         26/05/2012 17:21
Menhire - "Z tvých úst je i slovo Boží jedovaté." nezávislý pozorovatel u Vás nemůže než konstatovat předpojatost - a to je špatný rádce. Je to v rozporu se spravedlností - základní biblickou ctností. Provedení obratu (obrácení) je na Vás.
menhir         26/05/2012 14:45
Z tvých úst je i slovo Boží jedovaté.
menhir         25/05/2012 17:33
No však, k sobě navzájem. Není tam budete-li mít lásku k satanům. Chce to lépe myslet. Ale to každý nezvládá, uznávám. [Plus]
alino         25/05/2012 16:55
Monk,
malá výnimka odo mňa, lebo chcem vedieť, prečo ste zvýraznil, že..byli všemu lidu milí? Dôležitejšie je byť Bohu milí, aby sme nepochodili ako Adam a Eva. Alebo ich príbeh považuje iba za legendu?
Jak jste napsal - jsme v Božích rukách, to je klíčové. Spolupracujme na dobrém díle a třeba se odehraje i to co je psáno ve Skutkách: Chválili Boha a byli všemu lidu milí. A Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse. (Skutky 2:41–47) [Plus]
menhir         25/05/2012 16:37
Otec Halík ti je pro smích? Nám jsi zase k smíchu ty. Chtěl bys být všemu lidu milý, ale bratra Viléma jaksi vynechals. Pročpak asi?
alino         25/05/2012 16:12
Otče Halíku,
čas sa kráti, sme v Božích rukách.
Kiežby sa obrátilo veľa ľudí, pre ich spásu.
Libor Halik         25/05/2012 15:56
Ta polární zář, dle mého chápání, byla prorokována jen před 2.světovou válkou. Před 3.světovou válkou takovéto znamení nebude. Znamení už možná bylo na Tři krále v lednu 2011, když prasklo srdce zvonu v německé katedrále, ve které leží ostatky Tří králů, kteří se poklonili Ježíškovi v Betlémě. Dle pravoslavného mnicha zesnulého r.2009 v pověsti svatosti Josifa Vatopedského se 3.světová válka rozběhne poté, až Turecko přepadne oslabené Řecko. Turecko bude vzápětí přepadeno Ruskem, takže Řecku … [Plus]
TULÁK         24/05/2012 20:30
Až uvidíme polární zář, bude to znamení další války.Tak jako prý před druhou světovou.A tři čvrtě lidstva má zhynout.Hrůza.Jestli to takhle půjde dál, tak to nemůže ani být jinak.A ještě budou lidi obviňovat Boha.Tak jako slyšíme dnes, že spílají, že On dopouští.Ať si sáhnou do svědomí.Můžeme si za to sami.Kdo si s pokorou přizná, tak ho Pán v těžké době neopustí.
voda44         22/05/2012 06:03
username — 22.5.2012 11:45:58:
teraz samozrejme vytahuj to zlato z hnoja a tvrd že je prave. samozrejme že to je uloha nad ludske sily a pochopi to naozaj len par ludi.každý to predsa jasne vidí - to je hnus a toto sa predsa blýska...
takéto očistenie už neni v ludských silách.

«
ona vidí církev jako něco nehmotného, bezživotného zapomíná, že Tajemné Tělo Kristovo jsou Ti co jim v žilách proudí Kristova Krev a Ti jsou nesmrtelní [Plus]
Walachian         22/05/2012 04:00
To Voda. Benedict XVI. je asi v těžké pozici. Ve svých hovorech mluví o tom, že v církvi se nedějí moc hezké věci. Spíše bych řekl, že kurie jako taková je žabou na prameni.
voda44         22/05/2012 03:17
Další bludař bludařů,a to už nad hrobem,usilovně likviduje církev zevnitř
Rozporuplný obraz Vatikánu
Až k tomuhle Církev klesla od Druhého vatikánského koncilu? Benedikt XVI. nemůže být v této krizi zproštěn vlastní odpovědnosti. Je to tentýž Ratzinger, který hovořil o strhávání bašt Církve (anglicky zde). (10)
Je to tentýž Ratzinger, který se svým učitelem Karlem Rahnerem sabotoval na Druhém vatikánském koncilu mariologii (anglicky zde).
Je to tentýž Ratzinger, který tvrdil, že papežské učen… [Plus]