Anjel Pána zvestoval Panne Márii,....
olinka  06/06/2012 07:46
Anjel Pana zvestoval Panne Márii,...
Public domain
Lubenka     05/12/2012 09:33
nádherné, obrázok komunikuje s krásnymi slovami modlitby, ďakujem
olinka     06/06/2012 07:48
MODLIME SA SPOLU PRIATELIA
Anjel Pána zvestoval Panne Márii a ona počala z Ducha Svätého.
Zdravas Mária , milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodine smrti našej. Amen.
... Hľa služobnica Pána. Nech sa mi stane podľa tvojho slova.
Zdravas Mária , milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás …
[More]