2012-06-10 kazanie - ks. Piotr Natanek
BAH     10/06/2012 07:54
Media asemănatoare
32:44 2015-04-21 kazanie ►ks.Piotr Natanek◄
2.798 Privite     0 Postings
39:59 2015-04-19 kazanie ►ks.Piotr Natanek◄
2.861 Privite     0 Postings
41:47
2015-04-18 kazanie ►ks.Piotr Natanek◄
2.007 Privite     0 Postings
33:36
2015-04-17 kazanie ►ks.Piotr Natanek◄
1.891 Privite     0 Postings
38:58
2015-04-16 kazanie ►ks.Piotr Natanek◄
1.376 Privite     0 Postings