Mons. Peter Brodek
olinka     31/07/2012 15:06
Mons. Peter Brodek [More]
Public domain
olinka         31/07/2012 15:07
†!
Mons. Peter Brodek je špirituálom Kňazského seminára
Sv. Gorazda v Nitre. Predtým pôsobil ako duchovný správca novej farnosti Nitra – Klokočina.
Počas celého kňazského účinkovania aktívne pracuje v Katolíckej charizmatickej obnove. Okrem ohlasovania evanjelia v rámci bohoslužieb, venuje sa tejto službe aj ako exercitátor pri rôznych duchovných cvičeniach a obnovách,....