48:49 2014-11-18 kazanie ►ks.Piotr Natanek◄ BAH
10,134 clicks 0 Postings