58:43 2014-09-09 kazanie ►ks.Piotr Natanek◄
10,001 clicks 0 Postings