Blíž k tebe Bože môj,....
olinka     01/11/2012 03:34
Blíž k tebe Bože môj,....
Public domain
olinka         01/11/2012 03:53
Pane,
prosíme ťa za duše trpiace v očistci,
aby pre naše modlitby
a obete mohli naši drahí zosnulí
čím skôr uvidieť tvoju tvár v nebi. Pane, chráň nás od náhlej a nečakanej smrti a daj, aby sme boli vždy pripravení predstúpiť pred teba. Dušiam v očistci je Panna Mária matkou milosrdenstva. Keď tam zaznie jej meno, je to pre duše veľká radosť. Veď ona, ktorá bola vzatá do neba, vyprosuje vyslobodenie pre duše v očistci.
olinka         01/11/2012 03:36
Blíž k Tebe Bože môj,....
Prach sme a na prach sa obrátime,.....
Bože,buď milostivý naším zosnulým!!!

www.youtube.com/watch