Hen za chmurami
malutki1205  01/11/2012 15:42
Hen za chmurami tam chciałbym bardzo już być
Hen za chmurami tam z moim Ojcem już żyć
Ref.: Wiem że szykuje on prześliczny dla mnie dom
Hen za chmurami tam wśród gwiazd
2. Cierpienia znoje bój choć na ziemi tej są On jednak jest mój Król on radością… [More]
Similar media
10:40 Neokatechumenat-Opis Ikony Powtórnego Przyjścia Chrystusa
1,092 clicks 0 Postings