ľubica         15/12/2012 15:15
Láskavý Otče, stoj pri tých, čo stratili násilnou smrťou svoje deti /20 detí vo veku od piatich do desiatich rokov /
a rodičov / 7 učiteliek /...
03:52 Pro-Life Demonstration - Argentina
5,282 clicks     0 Postings