ľubica         15/12/2012 15:15
Láskavý Otče, stoj pri tých, čo stratili násilnou smrťou svoje deti /20 detí vo veku od piatich do desiatich rokov /
a rodičov / 7 učiteliek /...
Similar media
02:57 In Fatima's Cove
44,208 clicks     39 Postings
03:12
VOCATION JAMBOREE 4
8,388 clicks     0 Postings
00:27
St Therese reliquary, Lisieux
5,543 clicks     0 Postings
03:57 THE 7 GIFTS OF HOLY SPIRIT
10,538 clicks     0 Postings