ľubica         15/12/2012 15:15
Láskavý Otče, stoj pri tých, čo stratili násilnou smrťou svoje deti /20 detí vo veku od piatich do desiatich rokov /
a rodičov / 7 učiteliek /...
04:53
WYD Cross and Icon Cronulla
3,409 clicks     0 Postings
02:09
The Faith of Claudia Koll
28,428 clicks     0 Postings