ľubica         15/12/2012 15:15
Láskavý Otče, stoj pri tých, čo stratili násilnou smrťou svoje deti /20 detí vo veku od piatich do desiatich rokov /
a rodičov / 7 učiteliek /...
Similar media
02:24 The Pope's Morning Mass
22,856 clicks     22 Postings
03:04 Hail Mary
15,415 clicks     0 Postings