Zostań Zachłanikiem - Bożej Miłości
OD NOWA 30     22/12/2012 05:48
Jeżeli chodzi o dzieci zmarłe bez chrztu, to liturgia Kościoła zachęca nas do ufności w miłosierdzie Boże i do modlitwy o ich zbawienie. (KKK 1283) [More]