54:30 2013-11-06 kazanie ►ks.Piotr Natanek◄
32,306 clicks 0 Postings
43:54 2014-02-05 kazanie ►ks.Piotr Natanek◄
10,253 clicks 0 Postings