Slawek  26/01/2013 18:08
Ziemia - "wielki Babilon" i "Wielka Nierządnica"
Teraz, Mario (Maria Valtorta), biorę cię za rękę, aby cię poprowadzić ku najciemniejszemu punktowi Księgi Jana. Jej glosatorzy Glosator - komentator dawnego tekstu. (Przyp. tłum.) wyczerpali swą wied… [More]
Slawek     27/01/2013 12:08
Maria Valtorta dopisuje:
Jestem strzępem, biednym strzępem człowieka. Jedynie duszę mam zanurzoną w słodyczy. W tym dyktandzie Jezus pozwala mi zrozumieć, że kiedy mówi Ziemia to oznacza świat, ale nie pojmowany, jako kula ziemska, złożona z pyłu i wody, lecz jako osoby. Nie wiem, czy to dobrze wyjaśniam. Kiedy mówi Ziemia (z dużej litery) oznacza to osoby, jakby osobę prawną, a kiedy mówi ziemia (z małej litery), oznacza to po prostu planetę złożoną ze skib ziemi, z gór, z wód. Pierwsza jest… [More]
  jadwiska likes this.     13/08/2013 07:46
stanislawp     26/01/2013 19:50
Maria Valtorta wyjasniająca niektóre tajemnice Apokalipsy św Jana
Mam jej ksiązki
Zaraz zajrzę na nowo.
Tak, były tutaj próby wprowadzania niektórych wyjasnień, choćby co to takiego
Rapture-Porwanie Adventyści maja swoje tłumaczenia i wierzenia /herezje/ a katolicy to chyba nie mają nic ustalonego bo gdy kiedykolwiek do tej pory były takie próby to ci badacze pism popadali w herezje. Ks Piotr jako obecnie jeden z nielicznych juz zaczął medytacje nad tym tematem i wierzę, że on pójdzie najdalej … [More]
stanislawp     26/01/2013 19:39
Dziekuję Sławku.
==========
Ziemia - "wielki Babilon" i "Wielka Nierządnica"
Teraz, Mario (Maria Valtorta), biorę cię za rękę, aby cię poprowadzić ku najciemniejszemu punktowi Księgi Jana. Jej glosatorzy Glosator - komentator dawnego tekstu. (Przyp. tłum.) wyczerpali swą wiedzę, podając różne przypuszczenia, aby wyjaśnić ludziom, co oznacza "wielki Babilon". Patrząc tylko po ludzku - wzrokiem, któremu nie były obce wstrząsy wywołane przez wydarzenia zamierzone tylko lub dokonane - Babilonem … [More]
Slawek     26/01/2013 18:26
Babilonem nazwali wiele rzeczy. Ale jak się to stało, że nigdy nie pomyśleli, iż "wielki Babilon" to cała ziemia? Byłbym Bogiem Stwórcą bardzo małym i ograniczonym, gdybym stworzył tylko ziemię, jako jedyny świat zamieszkały! Poruszeniem mojej woli wzbudziłem z nicości liczne światy i rzuciłem je, jak promieniejący pył, na ogrom sklepienia nieba.
Czyż ziemia, którą się tak chlubicie i o którą jesteście tak okrutnie zazdrośni, nie jest tylko jednym z pyłków wirujących w nieskończoności - i to …
[More]
Similar media
01:14:30 OBUDŹ SIĘ POLSKO !!!
180 clicks 0 Postings