Różaniec Tajemnica Chwalebna na mp3
KinLas82     27.7.2013 14:06
Obietnice Matki Bożej dla odmawiających różaniec
1. Wszyscy, którzy wiernie służyć mi będą, odmawiając różaniec święty, otrzymają pewną szczególną łaskę.
2. Obiecuję moją specjalną obronę i największe łaski wszystkim tym, którzy będą odmawiać różani… [More]
jadwiska         21.6.2015 15:01
"O mój Jezu, odpuść nam nasze grzechy, broń od ognia piekielnego, zaprowadź do nieba wszystkie dusze szczególnie te, które najwięcej potrzebują Twojego miłosierdzia".
    Tylko prawda wyzwala likes this.         23.5.2015 16:13
    ona likes this.         23.5.2015 16:03