vladinko0     17/05/2010 08:24
Tento pochod pripravilo Združenie pre ochranu rodiny s cieľom upozorniť spoločnosť a jej predstaviteľov na význam a dôležitosť verejnoprávnej ochrany manželstva, rodiny a výchovy detí pred vplyvom propagácie homosexuality a iných foriem ich … [More]
johnfrax         04/09/2010 05:10
Milá Karmel
Ďakujem
Moja Cirlkec je katolícka Cirkev.
Prijala ma sviatosťou Krstu,modlila sa nado mnou,udelila mi sviatosti dané Ježišom Kristom,a môžem prijímať živého Krista.
Dala mi nádej a prostriedok pre moju spásu a spásu najdrahších. Nech je zvelebený Pán odteraz až na veky. Verim v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel… [More]
johnfrax         04/09/2010 05:00
Libor Halik         23/08/2010 12:36
Vše, co je křesťansky svaté, je posvěcováno Duchem svatým paní "karmel pm". Pohanská náboženství i ateismus jsou nesvaté, démonické. Vy toto nechápete, či nechcete chápat, to je Váš problém.
Váš úmysl je pravděpodobně zlý, když jednou chcete, abych ctil sv. P. Pia stigmatizovaného a jindy si přejete, abych ho označoval za nehodného úcty. Proberte se!
johnfrax         22/08/2010 16:39
Milá Karmel
Ak budeme úprimný a objektívny, ale úprimne, musíme uznať O.Halíkovi,že prezentuje a uvádza aj katolíckych kňazov,svätcov .A to takých, ktorí uchvacujú.
Len treba počúvať a vnímať obsah,
P. Manjackal proti ďáblu
P. Manjackal: Eucharist Healing Conversion
johnfrax         22/08/2010 15:10
Milá Karmel,
ešte chcem dodať k osobe o.Halíka.
Každý máme slobodnú vôľu a môže v pokoji vyjadriť svoj názor a ďalší ho buď prijme,alebo odmietne,tiež v pokoji bez urážok.
Možno je tiež na tom podobne ako tí,čo si mysleli že oni sú tí dobrí a myslia to vo svojom presvedčení "dobre s pohľadu na Evanjelium.
Jeho činnosť si zasluhuje uznanie a úctu voči jeho odvahe a boju za nenarodené deti.Určite každý úprimný veriaci,kňaz, bez rozdielu do ktorej cirkvi patrí,túži po svätej cirkvi,ale na zemi to … [More]
YOSSI         22/08/2010 05:38
karmel-pm, začni se už konečně stydět.
Takhle se karmel-pm projevuje na Christnetu: [More]
johnfrax         10/08/2010 10:15
Pani Karmel,
nech vás Pán naplní pokojom a poznaním.
Pokoj vám
Libor Halik         23/07/2010 02:17
I. List sv. apoštola Pavla Timoteovi 2:11-15. (Pro paní "karmel pm" Slovo Boží)
11Žena ať přijímá poučení mlčky s veškerou podřízeností. 12Učit ženě nedovoluji. Žena nemá mít moc nad mužem, nýbrž má se nechat vést. 13Vždyť první byl stvořen Adam a pak Eva. 14A nebyl to také Adam, kdo byl oklamán, ale žena byla oklamána a dopustila se přestoupení. 15Spasena bude jako matka, jestliže setrvá ve víře, lásce, svatosti a střízlivosti.
„Žena nech sa v tichosti učí s celou poddanosťou. A žene nedovoľ… [More]
Libor Halik         07/07/2010 18:56
Vy paní Karmel pomáháte propagovat homosexuální zvrácenosti ! Děláte to zdarma, nebo Vás za to platí ? Nechápete, že proti sodomským zvrhlostem, které kazí děti a mládež je třeba pozvednout hlas vždycky! Proč neudělali svůj vlastní protest proti chlubivé sodomizaci oficiální biskupové Slovenska? Tady něco zapáchá, necítíte to?
Similar media
00:16 Sodom people insult Jesus
9,349 clicks     15 Postings