Language Contact
37:53
29  4.9k

Pochod za rodinu

Tento pochod pripravilo Združenie pre ochranu rodiny s cieľom upozorniť spoločnosť a jej predstaviteľov na význam a dôležitosť verejnoprávnej ochrany manželstva, rodiny a výchovy detí pred vplyvom propagácie homosexuality a iných foriem ich …

ľubica

Pochod za tradičnú rodinu tv markíza

pre maria dubovska a všetkých nepozorných, ktorí doteraz nerozpoznali, prečo sme / ja, johnfrax / proti pochodu za rodinu z dielne ZOR / nie som prot… [More]

ľubica

Pochod za tradičnú rodinu tv markíza

pre p. pod nickom pisteuo: Veľmi som zvažovala či mám dačo napísať pod tento váš príspevok / lebo nie ste prvý, kto propaguje ZOR na gloriiTV / , … [More]

johnfrax
Milá Karmel
Ďakujem
Moja Cirlkec je katolícka Cirkev.
Prijala ma sviatosťou Krstu,modlila sa nado mnou,udelila mi sviatosti dané Ježišom Kristom,a môžem prijímať živého Krista.
Dala mi nádej a prostriedok pre moju spásu a spásu najdrahších. Nech je zvelebený Pán odteraz až na veky. Verim v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel… [More]

johnfrax

Libor Halik
Vše, co je křesťansky svaté, je posvěcováno Duchem svatým paní "karmel pm". Pohanská náboženství i ateismus jsou nesvaté, démonické. Vy toto nechápete, či nechcete chápat, to je Váš problém.
Váš úmysl je pravděpodobně zlý, když jednou chcete, abych ctil sv. P. Pia stigmatizovaného a jindy si přejete, abych ho označoval za nehodného úcty. Proberte se!

johnfrax
Milá Karmel
Ak budeme úprimný a objektívny, ale úprimne, musíme uznať O.Halíkovi,že prezentuje a uvádza aj katolíckych kňazov,svätcov .A to takých, ktorí uchvacujú.
Len treba počúvať a vnímať obsah,
P. Manjackal proti ďáblu
P. Manjackal: Eucharist Healing Conversion

johnfrax
Milá Karmel,
ešte chcem dodať k osobe o.Halíka.
Každý máme slobodnú vôľu a môže v pokoji vyjadriť svoj názor a ďalší ho buď prijme,alebo odmietne,tiež v pokoji bez urážok.
Možno je tiež na tom podobne ako tí,čo si mysleli že oni sú tí dobrí a myslia to vo svojom presvedčení "dobre s pohľadu na Evanjelium.
Jeho činnosť si zasluhuje uznanie a úctu voči jeho odvahe a boju za nenarodené deti.Určite každý úprimný veriaci,kňaz, bez rozdielu do ktorej cirkvi patrí,túži po svätej cirkvi,ale na zemi to … [More]

johnfrax
Karmel
neviem o čo vám ide,takáto komunikácia múti vzťahy,neprináša pokoj a kde nie je pokoj,nie je Boh.
Som katolík a svojej cirkvi som verný,jej vďačím za to,že mám nádej byť spasený.
Samozrejme že nesúhlasím s útokmi na pápeža,či žijúceho Bnedikta XVI, či J.P.II.
Otec Halík vynáša Dohnalovcov asi len preto,že to hádže z pohľadu odídencov vinu na katolícku cirkev . Verím že tí čo odišli,boli zvedený poukazovaním na choré časti,túžili po svätej cirkvi,ale ja to pokladám za útek od kríža,veď … [More]

johnfrax
Ste milá,Karmel odpovedáte si aj za mňa,kto je z nás bez viny,nech hodí kameňom.

johnfrax
Milá Karmel,nuž čo,ostáva sa mi len zmieriť a prijať ten kríž že ma považujete za A.SELECKÉHO a ani moje viaceré upozornenia na toto vaše nezmyselné a opakované prekrúcanie nemá účinok.
Inak s vami súhlasím,cez Magnifikat a M Rosu som sa spoznal z viacerími krásnymi ľuďmi,hlbšie som pochopil úlohu Panny Márie v Božom pláne,dozvedel som sa o mnohom dobrom a vzácnom,ale aj som začal chápať,že cirkev je pod tlakom zlého a že ten vyvíja čím ďalej,tým väčšie úsilie … [More]

YOSSI
karmel-pm, začni se už konečně stydět.
Takhle se karmel-pm projevuje na Christnetu: [More]

johnfrax
Pani Karmel,
nech vás Pán naplní pokojom a poznaním.
Pokoj vám

Libor Halik
I. List sv. apoštola Pavla Timoteovi 2:11-15. (Pro paní "karmel pm" Slovo Boží)
11Žena ať přijímá poučení mlčky s veškerou podřízeností. 12Učit ženě nedovoluji. Žena nemá mít moc nad mužem, nýbrž má se nechat vést. 13Vždyť první byl stvořen Adam a pak Eva. 14A nebyl to také Adam, kdo byl oklamán, ale žena byla oklamána a dopustila se přestoupení. 15Spasena bude jako matka, jestliže setrvá ve víře, lásce, svatosti a střízlivosti.
„Žena nech sa v tichosti učí s celou poddanosťou. A žene nedovoľ… [More]

Libor Halik
Vy paní Karmel pomáháte propagovat homosexuální zvrácenosti ! Děláte to zdarma, nebo Vás za to platí ? Nechápete, že proti sodomským zvrhlostem, které kazí děti a mládež je třeba pozvednout hlas vždycky! Proč neudělali svůj vlastní protest proti chlubivé sodomizaci oficiální biskupové Slovenska? Tady něco zapáchá, necítíte to?

8  7.7k

Hymna křesťanských Slováků

Tak zpívali na ulicích Bratislavy 15.5.2010. Nezapřeli, ale veřejně vyznali víru. "Počúvaj Slovensko Ježiš je Tvoj Boh, slávně z mŕtvych vstal." Satan pozrel na Ježiša a zaškeril sa: "Bude ťa to stáť každú Tvoju slzu a všetku Tvoju krv!" - …

Libor Halik
Díky za srozumitelná a jednoznačná slova, že homosexualita je těžký hřích, který si zasluhuje věčné peklo. Také za: Poslouchej Slovensko, Ježíš je Tvůj Bůh, který slavně zmrtvýchvstal. Ježíš je samozřejmě Bohem i Čech, Moravy a Slezska. Za císaře Karla IV., dodnes nejoblíbenějšího českého politika, byl Ježíš Bohem naší země. Stejně tak je i dnes. Naši předkové slíbili Ježíši Kristu naši zemi a zrádci, podobající se Jidášovi, to nemohou zrušit. Nebojme se ulhaných zrádců. Je lepší položit i … [More]