Evanjelium,Mária Valtorta,Páter Pio prikazju čítať,, Evanjelium ako mi bolo ohalené"
johnfrax     31/07/2010 09:52
Láska a nenávisť: Dobro a zlo: Ježiš a satan:
Ja som Cesta,pravda a život,hovorí Pán,kto ma bude nasledovať.....
Public domain
    pawelwarz likes this.         22/01/2015 13:05
22:53 2015-09-27 kazanie ►ks.Piotr Natanek◄
10,572 clicks     0 Postings