Parrocchia San Giuseppe Cafasso Palermo
Gaetano6314  21/08/2010 10:38
La navata della Chiesa di San Giuseppe Cafasso di Palermo