Komentarze
stanislawp         21:38
Tylko prawda wyzwala wtorek, 18:13
«Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego?
=============
re
Jakie ty prawa przestrzegasz? Jesteś niesprawiewdliwy bo nie przestrzegasz Doktryny Prawa. np Promujesz budowę świątyń dla obcych bogów na terenie Polski. Ściągasz tym grzech bałwochwalstwa nie tylko na siebie. Kara za modlitwy w meczetach, synagogach, za kadzenie bogom pogańskim musi przyjść, tak jak zawsze się działo. Kara za całowanie Koranu i Talmudu musi spadać aby … [More]
Quas Primas         20:39
Czy to zwalczanie mojej osoby, czy może coś innego?
Ach!!!, wiem. Ten user czyta katolickie posty, które wstawiam. Dobrze, że czyta, może potrzebuje nawrócenia.
Ok. 30 odnośników - jednego usera TYLKO pod JEDNYM POSTEM!
Jednego dnia aż 19.... Prawie pod każdym tak jest......................................................................................................................................................................................................................................…
[More]
Tylko prawda wyzwala         20:04
Katechizm Kościoła Katolickiego:
IV. Kanon Pisma świętego
Jedność Starego i Nowego Testamentu

128 Kościół już w czasach apostolskich104, a potem nieustannie w swojej Tradycji, wyjaśniał jedność planu Bożego w dwóch Testamentach za pośrednictwemtypologii.Rozpoznaje ona w dziełach Bożych Starego Testamentu figury tego, czego Bóg dokonał w pełni czasów w Osobie swego wcielonego Syna.
129 Chrześcijanie czytają więc Stary Testament w świetle Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał. Ta lektura typolo… [More]
Tylko prawda wyzwala         20:01
Bp Athanasius Schneider: «Ekumenizm jest konieczny, aby móc pozostać w łączności z naszymi odłączonymi braćmi, aby móc ich miłować. Pośród wyzwań jakie stawia przed nami nowe pogaństwo, możemy i musimy współpracować z autentycznymi niekatolikami aby móc bronić objawionej prawdy Bożej i prawa naturalnego, stworzonego przez Boga»(Interview with Bishop Athanasius Schneider).
Zobacz także: Na czym polega prawdziwy katolicki ekumenizm?
..............................................................… [More]
Quas Primas         20:00
Efekty i owoce tego widać jak na dłoni. Antykatolicy i AntyPolacy są wszędzie. Włażą z buciorami do naszych kościołów, urzędów i naszych rodzin. To bardzo przewrotni i podli ludzie. Posuwają się do najohydniejszych kroków.
Niech jednak baczą, bo na ziemi czas jest krótki, a wieczność NIESKOŃCZONA!!!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------…
[More]
Tylko prawda wyzwala         20:00
Fragment orędzia Boga Ojca przekazanego M. Eugenii E. Ravasio
Imprimatur: + Petrus Canisius van Lierde, Vic. Generalis e Vic. Civitatis Vaticanae, Roma die 13 Marti 1989]
Bóg Ojciec:
«Oto prawdziwy cel Mojego przyjścia:
1) Przychodzę, aby wygnać przesadny lęk, który Moje stworzenia odczuwają wobec Mnie. Pragnę dać im do zrozumienia, że Moja radość polega na tym, abym był znany i kochany przez Moje dzieci, to znaczy przez całą ludzkość obecną i przyszłą. 2) Przychodzę przynieść nadzieję ludziom …
[More]
Tylko prawda wyzwala         wtorek, 19:56
«Bóg jest miłością»(1 J 4, 8).
W ostatnich wiekach przedsoborowych, a w szczególności w XIX i na początku XX wieku, w teologii i w kaznodziejstwie zauważalna była tendencja do przedstawiania zniekształconego obrazu Boga (trochę podobnie jak w błędach jansenizmu). W kazaniach najczęściej bardzo mało mówiło się o wielkiej dobroci Boga, natomiast przeakcentowano temat kary Bożej i Sprawiedliwości Bożej.
Nic więc dziwnego, że Chrystus sam przyszedł, aby to zmienić. Objawił się wielu mistykom, min. …
[More]
Quas Primas         wtorek, 19:51
Efekty i owoce tego widać jak na dłoni. Antykatolicy i AntyPolacy są wszędzie. Włażą z buciorami do naszych kościołów, urzędów i naszych rodzin. To bardzo przewrotni i podli ludzie. Posuwają się do najohydniejszych kroków.
Niech jednak baczą, bo na ziemi czas jest krótki, a wieczność NIESKOŃCZONA!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------…
[More]
Tylko prawda wyzwala         wtorek, 19:41
Kard. Joseph Ratzinger na temat abp Lefebvre`a:«Koniecznie trzeba bronić Drugiego Soboru Watykańskiego przed arcybiskupem Lefebvrem – jako ważnego i wiążącego dla Kościoła».
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................… [More]
Quas Primas         wtorek, 19:41
Te maski JUŻ SĄ ZERWANE!!!!!!!!!!!!!!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zerwać masonerii maskę!
Leon XIII zwraca się następnie do biskupów:
Ponieważ, stosownie do ważności Naszego urzędu, właściwą jest rzeczą, abyśmy sami wskazali najodpowiedniejszy sposób postępowania,…
[More]
Quas Primas         wtorek, 19:35
Masoński racjonalizm
Leon XIII pisze:
Główna zasada naturalistów, jak już sama ich nazwa wskazuje, jest ta, że natura ludzka i rozum ludzki we wszystkich sprawach mają być naszym wodzem i nauczycielem. Zaprzeczają, iżby cokolwiek było nauczane przez Boga. Nie przyjmują w religii żadnego dogmatu, żadnej prawdy, której by rozum ludzki pojąć nie zdołał. Nie przyjmują żadnego nauczyciela, któremu obowiązani byliby wierzyć dla samej powagi jego urzędu.
[More]
Agata.B         wtorek, 19:21
Jestem przerażona tym co na tym portalu FRONDY wypisuje się oszczerczo o nas POLAKACH PATRIOTACH KATOLIKACH którzy pragniemy Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski.
www.pch24.pl//-intronizatorzy…
Agata.B         wtorek, 19:20
"Pierwszą cechą charakterystyczną dla herezji antyliturgicznej jest nienawiść do Tradycji zawartej w formułach, jakich używamy wychwalając Pana.
Nie da się nie zauważyć tej szczególnej cechy wszystkich heretyków – od Wigilancjusza po Kalwina, a przyczyna tego jest łatwa do wyjaśnienia. Każdy heretyk, który chce wprowadzić nową doktrynę niechybnie staje na przeciw liturgii, będącej największym i najsilniejszym ucieleśnieniem głosu Tradycji i nie spocznie dopóki tego głosu nie uciszy, dopóki nie … [More]
    Quas Primas likes this.         wtorek, 19:25
22Cecylia         wtorek, 19:10
Działanie Boga jest wszechmocne, ono cię uświęci. Spuść się na nie, kochaj Boga, wysławiaj każdego czasu święte Imię Jego i pozostaw mu troskę o twe udoskonalenie.
    Tylko prawda wyzwala likes this.         wtorek, 19:27
Agata.B         wtorek, 19:08
TO STRASZNE OSZCZERSTWO ZE STRONY PORTALU FRONDA. PRZECIWNICY INTRONIZACJI JEZUSA CHRYSTUSA Z FRONDYPionki Moskwy idą na ostatni bój...? | Fronda.pl nawet tu PRZEBRANI ZA BARANKI RUSZYLI Z OSZCZERSTWAMI PRZECIWKO KATOLICKIM WYZNAWCOM JEZUSA CHRYSTUSA.. /
    Quas Primas likes this.         wtorek, 19:13
Tu es Petrus         wtorek, 19:08
This posting has been cancelled by the author of the medium.
Agata.B         wtorek, 19:06
Wielki jazgot bo nikt z nimi nie chce się kontaktować i nie dostają od katolików lajków Na lajki trzeba zasłużyć i być katolikiem
--------------------------------------------------------
22Cecylia 21:47On (lub ona) wciąż ma potrzebę manifestowania swojej obecności i wyższości.
STRASZNIE TU NUDNO !!! Tylko prawda wyzwala likes this. 21:48Tu es Petrus
    Quas Primas likes this.         wtorek, 19:14
Tu es Petrus         wtorek, 19:03
This posting has been cancelled by the author of the medium.
Quas Primas         wtorek, 19:01
(...) W głównych punktach dotyczących dogmatów, moralności, sakramentów, stanów życia oraz doskonałości, do której jesteśmy wezwani, Tradycja Kościoła pozostaje znana wszystkim jego członkom, bez względu na ich rangę.
Trzymają się jej, nie nękani wyrzutami sumienia, nawet gdy należący do hierarchii strażnicy Tradycji usiłują ich zastraszyć lub zniechęcić, nawet gdy ich prześladują z wyrafinowaniem modernistycznej inkwizycji. Pomimo tego wszystkiego zachowują oni niewzruszoną pewność, że trzyma…
[More]
modernistae prohibere         wtorek, 18:59
Oszczercy idą do piekła - «nie odziedziczą Królestwa Bożego» (1 Kor 6, 10)
Tu es Petrus 00:27
D.D - to moralne dno... bagno moralne... skrajny faryzeizm: kłamie, kradnie pieniądze przeznaczone na cele pobożne, plotkuje godzinami i obmawia przez telefon... sieje zgorszenie w swojej okolicy.... ludzie rezygnują z uczestnictwa we Mszy Trydenckiej, ponieważ boją się, że spotkają to straszydło.... Ta dewotka toleruje i popiera związek cudzołożny w swojej rodzinie...i tak można wymieniać długo... … [More]
    stanislawp likes this.         21:58
    Quas Primas likes this.         wtorek, 19:02
Tu es Petrus         wtorek, 18:53
This posting has been cancelled by the author of the medium.
Agata.B         wtorek, 18:51
Sąd za nawracanie Żydów! 3 lata więzienia za modlitwę Piusa V?
-----------------------------------------------------------
To czyli nawet abp.Gadecki nie może swoich przyjaciół Żydów nawracać na katolicyzm ,a nawet papież nie może też nawracać swoich przyjaciół Żydów bo by poszedł do więzienia
    Quas Primas likes this.         wtorek, 18:57
Quas Primas         wtorek, 18:49
Tradycja zwycięży !
"Niezależnie od tego jaką – opartą na hipokryzji –broń modernizm włoży w ręce biskupów, a nawet samego Wikariusza Chrystusowego, Tradycja ostatecznie zwycięży: uroczysta forma chrztu, zawierająca egzorcyzmy przeciwko złemu duchowi, nie będzie zarzucona na długo; podobnie jak tradycja nieodpuszczania grzechów poza indywidualną spowiedzią. Również tradycyjna katolicka Msza św. z chorałem gregoriańskim, kanonem i gestami pełnymi szacunku dla świętości, zgodnie z mszałem … [More]
    Agata.B likes this.         wtorek, 18:50
Agata.B         wtorek, 18:49
    Quas Primas likes this.         wtorek, 18:50
Quas Primas         wtorek, 18:48
(...) Lata braku wiedzy na temat dyscypliny kościelnej, a nawet przypuszczenie, że taka dyscyplina już nie pasuje do natury Kościoła, w rzeczywistości przyniosły gorzkie owoce i miały bardzo szkodliwy wpływ dla Kościoła.
Myślę o wszechobecnym naruszaniu prawa liturgicznego, rewolucji w katechezach, często niewłaściwej interpretacji nauczania wiary, jej bezmyślnego, a nawet błędnego objaśniania, o rezygnacji z dyscypliny w zakresie formacji kapłańskiej i życia kapłańskiego, o rezygnacji z …
[More]
    Agata.B likes this.         wtorek, 18:49
Quas Primas         wtorek, 18:47
"Podstawowym obowiązkiem Urzędu Nauczycielskiego Kościoła katolickiego jest głoszenie prawdy jego członkom. Każdy świadomy katolik wie bardzo dobrze, że Kościół nie mógłby zaprzeczyć żadnemu ze swych dogmatów, nawet jeśli w rezultacie tego zaprzeczenia miliony niekatolików miałyby się do niego dołączyć. Nawet gdyby wszystkie prześladowania Kościoła i jego wiernych członków mogły zostać powstrzymane przez odwołanie przez Kościół jednego z dogmatów należących do „teologii kontrreformacyjnej”, … [More]
    Agata.B likes this.         wtorek, 18:48
Tu es Petrus         wtorek, 18:44
This posting has been cancelled by the author of the medium.
02:36 Gloria.TV News on the 5th of August 2015
927 wyświetleń     0 Komentarze
Online
Stany Zjednoczone Ameryki
polski
113,16 mi Odległość
Stany Zjednoczone Ameryki
hiszpański
231,66 mi Odległość
Stany Zjednoczone Ameryki
polski
278,83 mi Odległość
Kanada
polski
362,98 mi Odległość
Kanada
francuski
503,67 mi Odległość
Kanada
francuski
521,42 mi Odległość
Kanada
francuski
586,99 mi Odległość
Participate