Language Contact

johnfrax

johnfrax

Božské Srdce Ježišovo Dvanáste V E Ľ K É P R I S Ľ Ú B E N I E

Pre koho je veľké prisľúbenie?
1. Spasiteľ hovorí sv. Margite: „Sľubujem...všetkým tým, čo budú...“ Teda veľké
prisľúbenie je pre každého katolíka, čo už môže rozum upotrebiť, lebo každý môže splniť
podmienky. Spasiteľ nikoho nevyníma – všetkých povoláva.
Ako kedysi kážuc v Galilei volal: Poďte ku mne všetci – tak aj tu v zjavení všetkých volá slovami: „Sľubujem...všetkým.“ Obracia sa na všetkých, aby všetci mysleli na to a usilovali sa získať túto veľkú milosť. „Všetkým“, povedal. Teda bohatým… [More]

52 page(s)
1  1  237

Božské Srdce Ježišovo Dvanáste V E Ľ K É P R I S Ľ Ú B E N I E

•Prisľúbenia a ich vysvetlenie •Prvé prisľúbenie: Dám im všetky ich stavu potrebné milosti. •Druhé prisľúbenie: Ich rodinám udelím pokoja. •Tretie prisľúbenie: Vo všetkých protivenstvách ich poteším … [More]

05:13
2  1.2k

Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja. 2.11.2015 Medžugorie

medjugorje.sk/…/465-medugorie-a… Púte do Medžugoria sa zatiaľ nesmú organizovať na oficiálnej úrovni (ako farské, alebo diecézne púte pod vedením príslušného kňaza). Je však dovolené organizovať púte… [More]

johnfrax
31:48
17  1  4.3k

Slovenské Medžugorie

o. Ferdinand Kaňka hovorí o Dechticiach

johnfrax
10:40
5  6  2.4k

Papež František píše věřícím laikům do ČR!

Papež velmi oceňuje iniciativu, která má přinést živou zkušenost s novou evangelizací, a přeje si, aby podnítila obnovené hlásání Božího slova, upevnila přijetí evangelního učení a napomohla … [More]

johnfrax
Filofej

Pápeži a charizmatické prebudenie v Katolíckej Cirkvi

Na tom videu síce nie je súčasný pápež František , ale on ešte ako arcibiskup Buenos Aires mal veľmi dobrý vzťah s charizmatickým hnutím v Argentíne a aj ako pápež sa v Ríme stretol s predstaviteľmi … [More]

johnfrax
09:58
1  4  1.5k

Pápeži a charizmatické prebudenie v Katolíckej Cirkvi

Charizmatická obnova má v Katolíckej Cirkvi pevné miesto.

johnfrax

„Zobuďte sa, kresťania, pretože ak sa nezobudíte, zhyniete.

Citát Svätého Autora:-Na vás Ja volám: „Späť k tvojmu svätostánku,kresťanský ľud! K tvojej viere! K tvojmu Pánovi Ježišovi Kristovi!K Víťazke nad Satanom! Povstaň! Opäť zažni svetlo a oheň viery a lásky, vyzleč si príliš telesný odev, ktorý ťa robí tupým a lenivým, a obleč si spravodlivosť!"Ty, ty sám sa musíš zachrániť. V tvojej vôli spočíva tvoje víťazstvo.Boh ťa nespúšťa z očí, ale už ťa nezachráni len svojou vôľou. Urobil to toľko ráz, ale ty si si z víťazstva spásy urobil schodík, aby si … [More]

8 page(s)
1  1  928

„Zobuďte sa, kresťania, pretože ak sa nezobudíte, zhyniete.

Zobuďte sa, kresťania, pretože ak sa nezobudíte, zhyniete. Ukazujem vám hore: Nebesia,Boha; ukazujem vám srdce Kresťanstva: vatikánsky Rím;ukazujem vám svätostánok. Bráňte ich, aby ste boli obránení.… [More]


johnfrax
1  2  1.7k

Unsere Parolen für den "Marsch für die Familie" (Dr. Alfons Adam)

Für unsere Kundgebung „Marsch für die Familie“ am 20. Juni 2015 in Wien hatten wir folgende Parolen gewählt: Ehe nur zwischen Mann und Frau. Die Ehe zwischen Mann und Frau ist gottgewollt und heilig.… [More]

johnfrax

Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja. 25.9.2015 Medžugorie

Medžugorie a Cirkev
Aké je stanovisko Katolíckej cirkvi k udalostiam v Medžugorí?
Táto jednoduchá otázka však nemá jednoduchú odpoveď. Najprv je potrebné vysvetliť niekoľko základných pojmov, aby sme správne pochopili, čo môžeme očakávať od stanoviska Katolíckej cirkvi a kto je oprávnený podať v jej mene stanovisko.
medjugorje.sk/…/465-medugorie-a… [More]

01:13
1  1  574

Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja. 25.9.2015 Medžugorie

Medžugorie a Cirkev Aké je stanovisko Katolíckej cirkvi k udalostiam v Medžugorí?medjugorje.sk/…/465-medugorie-a… [More]

03:37
320

Posolstvá Panny Márie Kráľovnej pokoja.Medžugorie

Medžugorie a Cirkev Aké je stanovisko Katolíckej cirkvi k udalostiam v Medžugorí?medjugorje.sk/…/465-medugorie-a… [More]

02:52
346

Posolstvá Panny Márie Kráľovnej pokoja.Medžugorie

Medžugorie a Cirkev Aké je stanovisko Katolíckej cirkvi k udalostiam v Medžugorí?medjugorje.sk/…/465-medugorie-a… [More]

04:10
320

Posolstvá Panny Márie Kráľovnej pokoja.Medžugorie

Medžugorie a Cirkev Aké je stanovisko Katolíckej cirkvi k udalostiam v Medžugorí?medjugorje.sk/…/465-medugorie-a… [More]

03:15
353

Posolstvá Panny Márie Kráľovnej pokoja.Medžugorie

Medžugorie a Cirkev Aké je stanovisko Katolíckej cirkvi k udalostiam v Medžugorí?medjugorje.sk/…/465-medugorie-a… [More]

03:34
355

Posolstvá Panny Márie Kráľovnej pokoja.Medžugorie

Medžugorie a Cirkev Aké je stanovisko Katolíckej cirkvi k udalostiam v Medžugorí?medjugorje.sk/…/465-medugorie-a… [More]

03:34
373

Posolstvá Panny Márie Kráľovnej pokoja.Medžugorie

Medžugorie a Cirkev Aké je stanovisko Katolíckej cirkvi k udalostiam v Medžugorí?medjugorje.sk/…/465-medugorie-a… [More]

04:43
362

Posolstvá Panny Márie Kráľovnej pokoja.Medžugorie

Medžugorie a Cirkev Aké je stanovisko Katolíckej cirkvi k udalostiam v Medžugorí?medjugorje.sk/…/465-medugorie-a… [More]

02:45
325

Posolstvá Panny Márie Kráľovnej pokoja.Medžugorie

Medžugorie a Cirkev Aké je stanovisko Katolíckej cirkvi k udalostiam v Medžugorí?medjugorje.sk/…/465-medugorie-a… [More]

03:33
381

Posolstvá Panny Márie Kráľovnej pokoja.Medžugorie

Medžugorie a Cirkev Aké je stanovisko Katolíckej cirkvi k udalostiam v Medžugorí?medjugorje.sk/…/465-medugorie-a… [More]

03:36
336

Posolstvá Panny Márie Kráľovnej pokoja.Medžugorie

Medžugorie a Cirkev Aké je stanovisko Katolíckej cirkvi k udalostiam v Medžugorí?medjugorje.sk/…/465-medugorie-a… [More]

02:57
355

Posolstvá Panny Márie Kráľovnej pokoja.Medžugorie

, Medžugorie a Cirkev Aké je stanovisko Katolíckej cirkvi k udalostiam v Medžugorí? [More]

04:24
1  367

Posolstvá panny Márie Kráľovnej pokoja Medžugorie

Medžugorie a Cirkev Aké je stanovisko Katolíckej cirkvi k udalostiam v Medžugorí?medjugorje.sk/…/465-medugorie-a… [More]