7mercy333
Media
7mercy333     22/02/2015 08:45
Už pravdu o životě znám
Láskou se mi stal Bůh sám,
u Ježíše stojím - budoucnost teď mám.
Život změnil, ó můj Král,
když na sebe mou vinu vzal, právo na setkání - se štěstím mi dal.
[More]
03:07
7mercy333  22/02/2015 07:53
U Ježiša stojím
344 clicks 2 Postings
05:26
7mercy333  18/09/2014 07:57
Pieseň La Salette
319 clicks 1 Postings
7mercy333     17/09/2014 16:13
www.youtube.com/watch
Pokoncilní liturgický chaos
Pavol VI. - Pápež Benedikt, moj ctihodný nástupca, povedz mi
ako dopadla moja liturgická reforma?
Benedikt XVI. - Pápež Pavol, ukážem Ti niečo z jej ovocia. Som presvedčený, že kríza v církvi, ktorú zažíváme, je do vielkej miery zapríčinená rozpadom liturgie (Kardinál Ratzinger – memoáre).
[More]
  ZDENĚK TABÁK likes this.     11/02/2015 20:27
7mercy333     17/09/2014 14:56
V Tajemství je i toto závažné sdělení: V roce 1864 bude z pekla vypuštěn Lucifer s velkým počtem démonů. Když v roce 1878 Papež Lev XIII. četl tuto pasáž, nařídil, aby se na konci Mše Sv. modlil tzv. malý exorcismus – Modlitba ke Sv. Arch. Michaelovi.
08:12
7mercy333  17/09/2014 13:57
Our Lord, crucified again
1,633 clicks 5 Postings
7mercy333     17/09/2014 04:44
Sám Papež Pius IX. objevil, že Panna Maria kárá duchovenstvo stejnými slovy, jako je káral, už jeho předchůdce Řehoř XVII. Sám si z toho vzal poučení, že je třeba v církvi rázně skoncovat s určitými modernistickými tendencemi, které se už tehdy začaly projevovat.
03:06
7mercy333  16/09/2014 14:53
anti-Catholic art
1,605 clicks 1 Postings
7mercy333     16/09/2014 12:44
Když Melánie dostala imprimatur od biskupa Zoly, tak došlo okamžitě k nepřátelské reakci části francouzského duchovenstva a to navzdory kladnému stanovisku Říma. Příčina rozhořčení byla shledána v proslulé úvodní části Velkého Tajemství, kde Svatá Panna kárá Kristovy učedníky, kteří se dostali na scestí. [More]
7mercy333     15/09/2014 11:54
Zjevení a Poselství z La Saletty je pravé už samo o sobě, že ta apostaze v církvi se děje v přímém přenosu. Kdo má uši k slyšení, slyš… Kdo má oči k vidění, prozři… Kdo má srdce otevřené, tak pochopí, co se děje. Toužíte po Oběti Mše Sv. nebo po cirkusovém představení??? www.youtube.com/watch [More]
7mercy333     14/09/2014 08:52
Ach, Matka Bolestná
Ach, Matka Bolestná
7mercy333     14/09/2014 08:48
www.youtube.com/watch
Pokoncilní liturgický chaos
Pavol VI. - Pápež Benedikt, moj ctihodný nástupca, povedz mi
ako dopadla moja liturgická reforma?
Benedikt XVI. - Pápež Pavol, ukážem Ti niečo z jej ovocia. Som presvedčený, že kríza v církvi, ktorú zažíváme, je do vielkej miery zapríčinená rozpadom liturgie (Kardinál Ratzinger – memoáre).
[More]
08:20
7mercy333  14/09/2014 08:41
Posolstvo La Salette
1,312 clicks 30 Postings
7mercy333     12/09/2014 09:27
Situace v apostatické hierarchii je zcela jasná, zbyly jim z poselství pouze shnité brambory a uschlé obilí. Velké Poselství, které se jich samotných týká, tak zavrhly v roce 1915, protože nastupovali zednáři na scénu.
7mercy333     11/09/2014 14:34
La Saletta je církevně uznané zjevení a dnešní církev zveřejňuje pouze pláč Panny Marie nad shnilými kobzolami a suchým obilím, což je ubohost. Druhou část poselství vědomě zamlčují a znevažují a tím dávají jasně najevo, že ztratili víru a spolupracují s antikristem.
7mercy333     11/09/2014 13:34
Zjevení dostalo církevní schválení od biskupa Philiberta de Bruillarda z Grenoblu za pět let od zjevení. V roce 1878 sepsala Melánie zprávu o zjevení, která byla vydána s církevním imprimatur Msgr.Zoly, biskupa v italské Lecce, a schválení dostalo i od samotných papežů Pia IX. a Lva XIII., což jsou skuteční Boží bojovníci a skály Petrova stolce.
7mercy333     11/09/2014 06:52
Takže správně česky je to Poselství z La Saletty (v češtině lze počešťovat cizí názvy).
Že Řím Poselství nyní nepřijímá, svědčí o tom, že se ho to týká – musel by se změnit a činit pokání, což asi nehrozí.
7mercy333     09/09/2014 05:54
Řím ztratí víru a stane se sídlem antikristovým...
3 page(s)
7mercy333  09/09/2014 05:21
Posolstvo z La Saletty 19.9.1846
773 clicks 7 Postings
03:06
7mercy333  09/09/2014 05:06
Ach, Matka Bolestná
220 clicks 0 Postings
04:26
7mercy333  09/09/2014 05:04
Pútnické miesto La Saletta
1,040 clicks 16 Postings
34:28
7mercy333  09/09/2014 04:54
02.Krásna Pani z La Salette
222 clicks 0 Postings
7mercy333  09/09/2014 04:48
La Salettská 2
202 clicks 0 Postings
7mercy333  09/09/2014 04:46
La Salettská 1
217 clicks 1 Postings
7mercy333  09/09/2014 04:41
Krásna Pani z La Salette 2
231 clicks 0 Postings
7mercy333  09/09/2014 04:41
Krásna Pani z La Salette 1
200 clicks 0 Postings
40:57
7mercy333  09/09/2014 04:41
01.Krásna Pani z La Salette
214 clicks 0 Postings
30:41
7mercy333  16/05/2014 12:08
Karmelitán a kněz P.Vojtěch Kodet besedoval na zlíchovské faře o své cestě ke kněžství, rodině, pocitech viny, kontraverzní Vassule Rydén i o postavení církve v naší společnosti.
1,343 clicks 7 Postings
20:38
7mercy333  18/03/2014 05:22
Los&Garabandalos
542 clicks 1 Postings
7mercy333
Sex:
male
839 Media
153 Postings
Location:
Czech Republic
Language:
Czech
Member since:
28/08/2010 13:42
Welcome slogan
Modlitba před Sv. Přijímáním:
Otvírám Ti srdce své.
Přijď ke mně, Pane Ježíši a posvěť mně,
přijď ke mně, Pane Ježíši a posiluj mně,
přijď ke mně, Pane Ježíši a živ mně k Životu Věčnému. Amen. Pro Tvou Lásku Pane Ježíši Kriste, Tě prosím, ať Přijímá…
[More]
Friends
Sex:
male
23 Media
3 Album
24 Postings
Sex:
male
210 Media
36 Album
158 Postings
Sex:
female
726 Media
3 Album
493 Postings
Sex:
male
52 Media
42 Postings
Sex:
male
184 Media
3 Album
287 Postings
Sex:
female
1 Media
5 Album
74 Postings
Sex:
male
1 Media
8 Postings
Sex:
female
961 Media
1,334 Postings
Sex:
male
7 Media
2 Postings
Sex:
male
58 Media
359 Postings
Sex:
male
Member since:
16/12/2010 17:16
Sex:
male
17 Media
5 Album
159 Postings
Sex:
male
38 Media
27 Postings
Sex:
male
25 Media
133 Postings